8-4-2015 Τροπολογία 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΔΙΟΔΙΑ. Ο Χάρης Τζαμακλής εισηγείται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τροπολογία 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΔΙΟΔΙΑ.

Read More