Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Πιερία. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “Φιλόδημος”, όπως ανακοινώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018, διατίθενται 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας είτε σε Δήμους, είτε σε Περιφέρειες. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν! Η Πιερία χρειάζεται επειγόντως παρόμοια έργα λόγω και της ιδιαίτερης μορφολογίας της.