8-4-2015
Τροπολογία 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΔΙΟΔΙΑ.
Ο Χάρης Τζαμακλής εισηγείται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τροπολογία 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΔΙΟΔΙΑ.