«Η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι επάγγελμα και όσοι την αντιλαμβάνονται ως τέτοιο, είναι αχρείαστοι» υποστήριξε ο Χάρης Τζαμακλής στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ο Χάρης Τζαμακλής δήλωσε: «Το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό οφείλει να αυτοπροστατεύεται όχι με παρόμοιες διατάξεις, αλλά θέτοντας κανόνες ηθικότερης διακυβέρνησης, επιμελέστερης επιλογής προσώπων, δημοκρατικότερης λειτουργίας των κομμάτων…Υπό το πρίσμα αυτό, στηρίζω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Στηρίζω, δηλαδή, την κατάργηση της ασφυκτικής αποσβεστικής προθεσμίας που εισήχθη το 2001 και ουσιαστικώς οδηγεί στην ατιμωρησία, αν λάβουμε υπόψη και τους βραδείς ρυθμούς της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας»

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι ορθή και η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ τροποποίηση του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία, δεδομένου ότι την περιορίζει στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, δηλαδή για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή.