Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης, με 60% μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά τα πρώτα χρόνια της. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι μια Αυτοδιοίκηση ισχυρή και ανεξάρτητη, παρατηρείται αύξηση, μετά από χρόνια περικοπών, στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Από τον Φιλόδημο κατευθύνονται το 2018, στους δήμους και τις περιφέρειες περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση βασικών υποδομών στην ύδρευση, την αποχέτευση, την αντιπλημμυρική προστασία. Πρώτη φορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσοι πολλοί και στοχευμένοι πόροι για πραγματικές ανάγκες.

Για την Πιερία, κατά τα έτη 2015-2018 η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχεται στα 9.114.720 ευρώ προς 35 έργα.