Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στην Κατερίνη τον βουλευτή Τ. Μηταφίδη, Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών Β. Μπρακατσουλα, Α. Συγκελάκη και Δ. Μαύρο. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου παρέλαβαν από τον Συντονιστή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης “Ο Τόπος μου” Η. Τσολακίδη τον φάκελο εργασίας για τη μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου “Η οφειλή των επανορθώσεων – υποθήκες της γερμανικής κατοχικής εξουσίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη” των Γερμανών Karl – Heinz Roth και Hartmut Rubner. Η μετάφραση του βιβλίου, που ολοκληρώνεται με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας, χαιρετίσθηκε ως σημαντικός “λίθος” στην πανεθνική προσπάθεια για Δικαιοσύνη και Αποζημίωση που χτίζεται μεθοδικά και συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια. Προσπάθεια, στην οποία συμβάλλει και το Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω.