15-3-2018

Ο Χάρης Τζαμακλής εισηγητής του νομοσχεδίου σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης και το Δίκαιο Ανταγωνισμού.

Ο Χάρης Τζαμακλής εισηγήθηκε, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στην εισήγησή του ο βουλευτής Πιερίας ανέλυσε πώς με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η άσκηση αγωγών αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η εναρμόνιση των εθνικών δικαιϊκών συστημάτων σε τέτοιου είδους αγωγές.