Γραφείο Αθηνών:
Μητροπόλεως 1
Αθήνα 10562
(γραφείο 714)
Τ. 210 370 9751 – 2
F. 210 370 9753
Κ. 6945891428
Γραφείο Κατερίνης:
Ηφαίστου 9
Κατερίνη 60100
Τ. 2351028574 – 28434
F. 2351028576